top of page
Gradient

比賽時間

以下是參加者比賽時間和地點安排

並請於比賽前必須查閱參賽須知 比賽須知

A

鋼琴獨奏組(分齡) (自選曲組)

A1    A2    A3    A4    A5    A6

C

香港學校音樂節

 

C1    C2    C3    C4    C5    C6    C7    C8    C10    C11    C12

E

指定作曲家或書本組別

E1    E2    E3    E4    E5    E6

B

考試組:皇家音樂學院/ 英國倫敦聖三一音樂學院

Bi    B1    B2    B3    B4    B5    B6    B7    B8    BD1

D

指定音樂時期組別

D1    D2    D3    D4

F

四手聯彈組別

F1    F2    F3    F4

bottom of page